Liên hệ

Scorpion Cruise Liên hệ

Halong Office

Address: No 9 Bai Chay Beach, Halong, Quang Ninh

Tel: +84-975 432 588

Hanoi Office 

Address: No 125 Hong Ha, Hanoi, Vietnam.

Tel: +84-46282 4466

Fax: +84-46282 4466

Email: sm@scorpioncruise.com